موضوعات = 002. مدیریت مالی بنگاه‌های اقتصادی
تاثیر ویژگی های شرکت بر ارتباط بین تامین مالی سرمایه درگردش و عملکرد مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22059/frj.2023.331857.1007245

طاهر پرکاوش؛ محمدرضا مهربان پور


رابطه بین مدل‌های گزارشگری مالی و ویژگی‌های سود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22059/frj.2023.365590.1007512

رویا امیری؛ علی آشتاب؛ مهدی حیدری


تأثیر الگوهای تصمیم‌گیری احساسی سرمایه‌گذاران بر عملکرد شرکت

دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 205-227

10.22059/frj.2022.344405.1007348

سیدعباس هاشمی؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ محمد حیدریان دولت آبادی


بررسی سازوکار تأثیر سرمایه بانک‌ها بر متغیرهای حقیقی یک اقتصاد نفت‌محور با رویکرد DSGE

دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 300-320

10.22059/frj.2023.351365.1007415

فرشید فرخ نژاد؛ کریم امامی؛ عباس معمارنژاد؛ کامبیز پیکارجو


رتبه‏ اعتباری و هزینه سرمایه

دوره 25، شماره 1، 1402، صفحه 110-126

10.22059/frj.2022.342131.1007325

علی رحمانی؛ منا پارسایی؛ گلشن محمدی خانقاه


بررسی سوگیری‌های رفتاری و عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 143-164

10.22059/frj.2019.266852.1006745

ناصر جمشیدی؛ حسن قالیباف اصل؛ محمد اسماعیل فدایی نژاد


پیش‌بینی ورشکستگی با مدل یادگیری ماشین سریع مبتنی بر کرنلِ بهینه‌شده با الگوریتم گرگ خاکستری

دوره 21، شماره 2، 1398، صفحه 187-212

10.22059/frj.2019.277620.1006839

توحید قلی زاده سالطه؛ محمد اقبال‌نیا؛ محمد ابراهیم آقابابائی


ساختار بنگاه‌داری و رفتار بازده سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 1، 1398، صفحه 35-58

10.22059/frj.2019.263618.1006714

محمدرضا فرج پور بی بالان؛ فرشاد فاطمی؛ علی ابراهیم نژاد


الگویی برای محدودیت مالی در شرکت‎های ایرانی

دوره 19، شماره 3، 1396، صفحه 365-388

10.22059/jfr.2018.253033.1006621

کریم پورعلیرضا؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی؛ مهدی زینالی