کلیدواژه‌ها = عملکرد شرکت
تأثیر الگوهای تصمیم‌گیری احساسی سرمایه‌گذاران بر عملکرد شرکت

دوره 25، شماره 2، 1402، صفحه 205-227

10.22059/frj.2022.344405.1007348

سیدعباس هاشمی؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ محمد حیدریان دولت آبادی


مدل سیاست مالیاتی با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی

دوره 18، شماره 3، آذر 1395، صفحه 541-562

10.22059/jfr.2016.62455

غلامرضا کرمی؛ علیرضا شهابی