کلیدواژه‌ها = گام تصادفی
امکان یا امتناع پیش‌بینی قیمت سهام: شواهدی از صنعت پتروپالایش

دوره 26، شماره 1، 1403، صفحه 81-104

10.22059/frj.2023.359810.1007467

مسعود علیزاده چمازکتی؛ مهدی فتح‌آبادی؛ محمود محمود زاده؛ صالح قویدل دوستکوئی


مقایسه کارایی اطلاعاتی بین بازارهای نقد و آتی سکه طلا

دوره 23، شماره 2، 1400، صفحه 196-221

10.22059/frj.2020.300849.1007012

مهدی اسکندری؛ علی سعیدی؛ میرفیض فلاح شمس


بررسی وجود بازگشت به میانگین در قیمت‌های سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 25، فروردین 1387

سعید شیرکوند؛ شاپور محمدی؛ نیکو دولتی