نویسنده = �������������� �������� ������
بررسی و مقایسه عملکرد مدل‌های متعارف و ترکیبی در پیش‌بینی درماندگی مالی

دوره 24، شماره 2، 1401، صفحه 214-235

10.22059/frj.2022.330529.1007241

محمدجواد ساده وند؛ هاشم نیکومرام؛ حسن قالیباف اصل؛ میرفیض فلاح شمس


مدل‌های ایستا و پویا و ارزیابی کارایی بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 4، 1399، صفحه 476-495

10.22059/frj.2020.300741.1007011

هانیه حکمت؛ علی رحمانی؛ مهناز ملانظری؛ میر حسین موسوی؛ حسن قالیباف اصل