نویسنده = سید محمد علوی نسب
تأثیر انعطاف‌ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی

دوره 21، شماره 4، 1398، صفحه 612-636

10.22059/frj.2019.281241.1006866

محمدرضا مهربان پور؛ سید محمد علوی نسب؛ عزت اله عباسیان؛ طاهر پرکاوش


بررسی و تحلیل تأثیر برخی عوامل مؤثر بر دستکاری قیمت در بازار سهام ایران

دوره 20، شماره 3، 1397، صفحه 327-342

10.22059/frj.2018.260795.1006685

محمد ندیری؛ سیدمحمد علوی نسب؛ مسلم پیمانی؛ ریحانه ربیعی


تحلیل دوره‏های رونق و رکود بازارسهام ایران مبتنی بر رویکردی ناپارامتریک

دوره 19، شماره 4، 1396، صفحه 535-556

10.22059/jfr.2018.252765.1006611

علیرضا سارنج؛ محمود رامشینی؛ سید محمد علوی نسب؛ محمد ندیری